Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 69

Hôm nay: 180

Tất cả: 87.941

Đầm Dự Tiệc Cho Bé HQ790 Ginger World

Miêu tả:

𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘷𝘢́𝘺 đ𝘢̂̀𝘮 𝘹𝘰̀𝘦 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶́𝘢 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘶̛̣ 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 đ𝘶́𝘯𝘨 đ𝘢̆́𝘯 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘦́ 𝘨𝘢́𝘪.

🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️ 𝘉𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 đ𝘰́, đ𝘢̂̀𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘱𝘩𝘰̂́𝘪 𝘣𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘲𝘶𝘢̂́𝘯 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪̉ 𝘮𝘪̉, 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘴𝘢̉𝘰 𝘭𝘢̀ đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘯𝘩𝘢̂́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 đ𝘢̂̀𝘮.
𝘊𝘰́ 2 𝘮𝘢̀𝘶 đ𝘢𝘯𝘨 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘏𝘰𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘶̀𝘢 : 𝘛𝘪́𝘮 𝘷𝘢 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘔𝘶𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘦́ 𝘥𝘦̂̃ 𝘥𝘢̀𝘯𝘨 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘤𝘩𝘰̣𝘯. 𝘒𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘥𝘢́𝘯𝘨 2 𝘥𝘢̂𝘺 𝘮𝘢́𝘵 𝘮𝘦̉ 𝘩𝘰̛𝘯 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘭𝘰̛́𝘱 𝘭𝘰́𝘵 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̉𝘪 𝘬𝘢𝘵𝘦 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘤𝘩𝘪́ 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰𝘵𝘵𝘰𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘶̛𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘦̂̀ 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘰𝘢̉𝘪 𝘮𝘢́𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘦́, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘢̂𝘺 𝘯𝘨𝘶̛́𝘢, 𝘮𝘢̂̃𝘯 đ𝘰̉, … 𝘝𝘪̀ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘤𝘢́𝘤 𝘮𝘦̣ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 𝘮𝘢̀ 𝘭𝘶̛̣𝘢 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘮𝘢̂̃𝘶 đ𝘢̂̀𝘮 𝘯𝘢̀𝘺.
Size: Sản phẩm có 8 size ( từ size 1 đến size 8).
Lưu ý: Size 1 và size đặt xin vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng qua số hotline bên dưới để được tư vấn cụ thể từng size của bé.
Chất liệu: lưới , trong lót coton thấm hút mồ hôi
Màu sắc: Như Hình
Ứng Dụng: Dạ tiệc, cưới hỏi

Bảng size Đầm Dự Tiệc Cho Bé HQ746 GINgER WORLD

Đễ chọn kích cỡ phù hợp với bé. Các mẹ/bố lưu ý vấn đề sau:

Đo thông số vòng ngực của bé và tìm trong bảng thông số SIZE bên dưới xem kích cỡ nào là phù hợp với bé.


Khi bộ phận xử lý đơn hàng của chúng tôi liên lạc vui lòng cung cấp số đo vòng ngực của bé đễ dễ dàng xác định SIZE dành cho bé